Skupiny ŘP

 
AM

Do skupiny AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h
1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 15 let.

A1

Do skupiny A1 jsou zařazeny
1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 16 let.

A2

Do skupiny A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 18 let.
Řidičské oprávnění udělené pro skupinu A2 opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1.

A

Do skupiny A jsou zařazeny
1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 24 let.
Řidičské oprávnění udělené pro skupinu A opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2.

B1

Do skupiny B1 jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni a), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží.
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 17 let.
Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B1 opravňuje také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A1.

B

Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg.
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 18 let.
Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou a vozidel zařazených do skupiny B1.

C1

Do skupiny C1 jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 18 let.

C

Do skupiny C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 21 let.
Řidičské oprávnění udělené pro skupinu C opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny C1.

D1

Do skupiny D1 jsou zařazena motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, s více než 8, ale nejvýše 16 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 21 let.

D

Do skupiny D jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 24 let.
Řidičské oprávnění udělené pro skupinu D opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny D1.

B+E

Do skupiny B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg.
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 18 let.

C1+E

Do skupiny C1+E jsou zařazeny jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené
1. z vozidla uvedeného v písmeni g) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo
2. z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg.
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 18 let.
Řidičské oprávnění udělené pro skupinu C1+E nebo D1+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny B+E.

C+E

Do skupiny C+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 21 let.
Řidičské oprávnění udělené pro skupinu C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin B+E a C1+E.
Řidičské oprávnění udělené pro skupinu C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D.

D1+E

Do skupiny D1+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni i) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 21 let.

D+E

Do skupiny D+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 24 let.
Řidičské oprávnění udělené pro skupinu D+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin B+E a D1+E.

T

Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 17 let.