Profil firmy

 

Co nabízíme .... 

     Pro lepší posouzení  našich kvalifikačních předpokladů k výuce řidičů Vás chci seznámit s činností autoškoly a výsledky její práce. Autoškola Vrla vznikla v roce 1990, jako jedna z prvních soukromých autoškol. Postupem let jsme se ze skromných začátků vypracovali na největší autoškolu v regionu Zlín. Provádíme výcvik všech skupin (od mopedu až po autobus) a stále se umísťujeme na čelních místech v hodnocení úspěšnosti žáků u závěrečných zkoušek. Při výuce používáme nejmodernější prostředky, jako je velkoplošná videoprojekce s pomocí výpočetní techniky, nebo virtuální autotrenažér, jediné zařízení tohoto druhu ve Zlíně. Vzhledem ke kvalitní vlastní materiálně technické základně provádíme praktický výcvik skupiny A, C, C+E, D, T dodavatelským způsobem také pro některé další autoškoly.

     Teoretickou výuku provádí učitelé se vzděláním v oboru provoz a ekonomika automobilové dopravy a s dlouholetými zkušenostmi v oblasti silniční dopravy.

    Termíny vyučování se snažíme volit tak, aby co nejméně narušovaly pracovní a studijní režim uchazečů. Proto teoretická výuka probíhá převážně v úterý odpoledne nebo v sobotu v dopoledních hodinách. Vlastní vyučování na učebně provádíme dle zákona č. 247/2000 Sb. jeho prováděcí vyhlášky u nás můžete absolvovat v plném rozsahu. Tedy žádné pouhé konzultační hodiny! běžné u ostatních autoškol z důvodů šetření nákladů na výcvik. Počítáme s tím, že náš žák nezná vůbec nic a proto se snažíme o maximálně vstřícný a citlivý přístup ke každému uchazeči o řidičský průkaz. Vlastní jízdy pak záleží na dohodě mezi žákem a instruktorem a to jak v ranních i v odpoledních hodinách. Uváděná částka školného je částka konečná, to znamená, že jsou zde zahrnuty učebnice, řádné zkoušky, opravné zkoušky, výuka první pomoci a jedna hodina jízdy zdarma. Školné je možno platit v několika splátkách.

     Cílem Autoškoly Vrla není jen zajištění vlastního řidičského průkazu. Cítíme také určitou morální zodpovědnost za přípravu nových adeptů.  Proto nám jde hlavně o to, aby naši žáci odcházeli do života za volantem co nejlépe připraveni jak po teoretické, tak i praktické stránce a v konečném hodnocení byli schopni v silničním provozu ochránit životy své i nás ostatních.


Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2008